Over Elim

Missie en visie

Elke dag gaan de medewerkers van Elim op pad in Igede met een duidelijke missie. Een missie die tweeledig is: het rehabiliteren van personen met een beperking en andere kwetsbare groepen in de thuissituatie én bijdragen aan preventie in Igede door middel van diensten op sociaal, economisch, educatief, medisch en geestelijk gebied.

Deze missie geven we invulling vanuit een heldere visie. De mensen aan wie we hulp verlenen krijgen mogelijkheden tot volledige integratie in de samenleving, zodat ze mede daardoor Jezus Christus leren kennen.

De naam Elim

Dat we dit werk onder de naam Elim doen, is veelzeggend. In de Bijbel is Elim een oase met zeventig palmbomen en twaalf waterfonteinen. Het volk Israël kon hier rusten tijdens de woestijnreis. We zien dit als een symbool van ons werk, dat ons elke dag inspireert om gehandicapten verfrissing, rust en leven te brengen.